Jsem sociální pedagog, učitel a vysokoškolský pedagog. Zabývám se aktuálními trendy ve vzdělávání. Mám praktické zkušenosti s přímou prací se třídou. Lektoruji témata z oblasti práce s třídním klimatem, primární prevence rizikového chování, inspirace pro třídnické hodiny atd. Jsem odborník na nové formy rizikového chování a jeho prevenci (online rizikové chování, ohrožení dětí výzvami současného světa, nové formy závislostí atd.). Zabývám se využitím digitálních nástrojů ve vzdělávání: digitální aplikace ve výuce, únikové hry, online wellbeing atd.